Algemene voorwaarden

RM Webcreaties hanteert de ICT-office voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT-office voorwaarden van toepassing.

0. Module Algemeen (pdf)
1. Licentie voor programmatuur (pdf)
2. Ontwikkeling van programmatuur (pdf)
3. Onderhoud van programmatuur (pdf)
4. Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice (pdf)
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website (pdf)
6. Webhosting (pdf)
9. Advisering, consultancy en projectmanagement (pdf)
10. Overige diensten (pdf)
11. Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken (pdf)
12. Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur (pdf)
13. Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur (pdf)
14. Toegang tot internet (pdf)
16. Financiering en leasing van ICT (pdf)