Algemene voorwaarden

RM Webcreaties hanteert de ICT-office voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT-office voorwaarden van toepassing.

0. Module Algemeen (pdf)
1. Licentie voor programmatuur (pdf)
2. Ontwikkeling van programmatuur (pdf)
3. Onderhoud van programmatuur (pdf)
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website (pdf)
6. Webhosting (pdf)
9. Advisering, consultancy en projectmanagement (pdf)
10. Overige diensten (pdf)